ferqutu1-1024x402

Anemiya norma deyil!

Anemiya qanda hemoqlobinin səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Əhali arasında anemiya (qanazlığı) hallarının kütləvi şəkildə rast gəlməsi, bu patologiyanın pasiyentlər, bəzən isə həkimlər tərəfindən normal qəbul olunmasına şərait yaradır.

Pregnant woman at the doctors

0002

Hemoqlobinin səviyyəsinin aşağı olması norma sayıla bilməz! Əksinə anemiya müxtəlif xəstəliklərin, hətta ən ciddi onkoloji xəstəliklərin əlaməti kimi meydana çıxa bilər.

text
anemiya1
anemiya2
anemiya3

DƏMİR TƏBİƏTDƏ GENİŞ YAYILMIŞ MAKROELEMENTDİR!

Dəmirin qida maddələrində miqdarı (hər 100 qr məhsulda mq-la).

tarelka

Qida maddələri dəmirlə zəngin olasına baxmayaraq, qida ilə sutka ərzində 1,5 mg dəmir mənimsənilir.

Ət və ət məhsullarının tərkibindəki dəmir 2 valentli olduğundan sorulması daha asan olur, amma bitki tərkibli məhsulların tərkibindəki dəmir 3 valentli olduğundan sorulması çətinləşir. Belə ki, 3 valentli dəmir 2 valenliyə çevrildikdən sonra sorulduğundan, bu prosesə vitamin C və mədə şirəsi qoşulur. Əgər mədə turşuluğu aşağı olarsa, yaxud qidanın tərkibindəki vitamin C-nin miqdarı aşağı olarsa, dəmir ümumiyyətlə sorulmur.

Dəmirin orqanizmdə mübadiləsi:

odd
Orqanizmin sutkalıq dəmirə olan tələbatı

Dəmir defisitli anemiyaların yaranma səbəbləri

demirdefisiti0003

Anemiyanın müalicəsində mükəmməl seçim

anemiya-muk-sec
demir-cixir

FERNICSIL

Dəmirin bağırsaqlardan sorulması preparatın nüvə həcmi ilə tərs mütənasibdir.


Nüvə həcmi nə qədər kiçik olarsa, dəmirin kompleksin tərkibindən azad olması və bağırsaqlardan sorulması bir o qədər sürətli olacaq.

demir-kompleks

Dəmirin kompleks birləşməsi

Dəmirin bağırsaqlardan sorulması

demirin-sorulmasi
0303

FERNICSIL maksimum sorulma
dəmir duz formasında olduğundan daha asan dissosiasiya edir.
II valentli olduğundan birbaşa sorulur.

FERNICSIL-in qəbulu zamanı 15 gün ərzində Ferritin Deposunun dolması baş verir. Bundan sonra Fe hemoqlobin sintezində aktiv iştirak edir.

FERNICSIL ORQANİZMİN DƏMİR EHTİYACLARINI TAM ÖDƏYİR